Understand & Predict research group

nl
en

Informatie voor ouders

Beste ouder,

Hieronder vindt u een kleine FAQ over het project en de activiteiten waaraan uw kind zal deelnemen als deze meedoet aan de studie. Mocht dit uw vragen niet in voldoende mate beantwoorden, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Wat zijn de doelen van het Mathchild project?
Het hoofddoel is om de verbanden tussen rekenprestaties en verwante variabelen in kaart te brengen: getalbegrip, ofwel een vroeg begrip van getallen en hoeveelheden, en werkgeheugen, ofwel geheugen voor informatie die op dat moment verwerkt wordt. Daarnaast is er een aantal interventies gepland om kinderen die benedengemiddeld presteren op rekentaken te helpen.

Hoe lang zal het project duren?
Kinderen zullen getest worden vanaf groep 2 tot en met groep 4 van de basisschool. Gedurende deze periode zal uw kind twee keer per jaar individueel getest worden. In iedere testronde zullen de kinderen xx minuten bezig zijn, dit zal verdeeld worden over x sessies.

Wat wordt er van mijn kind verwacht?
Uw kind zal individueel getest worden op een aantal vaardigheden, onder leiding van een getrainde testassistent. Er is echter geen druk voor kinderen om te presteren: de taken worden geĆÆntroduceerd als spelletjes en de materialen zijn kindvriendelijk en aantrekkelijk ontworpen. Testassistenten zijn erop getraind om goed in te springen op de individuele behoeften van de deelnemende kinderen. Nadat een testsessie afgelopen is zal uw kind een kleine beloning voor deelname ontvangen (bv. een sticker).

Mag ik de testgegevens van mijn kind inzien?
Ja, dat mag! We moeten u er echter wel op wijzen dat de tests in een experimentele omgeving worden afgenomen. Daarom kunnen de scores niet gebruikt worden als diagnostisch materiaal, noch kunnen deze gebruikt worden als indicatie van bepaalde onderwijstypes of speciale klassen. Wilt u de scores van uw kind inzien, neem dan contact op met de projectcoƶrdinator van de universiteit die zelf contact onderhoudt met de school van uw kind.