Understand & Predict research group

nl
en

Home

Welkom op de website van de “Understand & Predict” MathChild onderzoeksgroep van het LEARN! onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ons onderzoek is onderdeel van het MathChild Interlinked onderzoeksproject welke uitgevoerd wordt in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Maastricht en gefinancierd wordt door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Het overkoepelde doel van het MathChild onderzoek is om uitgebreid de ontwikkeling van de rekenvaardigheden in de kindertijd te bestuderen. Deze vaardigheden van kinderen worden bestudeerd vanuit cognitieve, neuropsychologische en trainingsgerelateerde perspectieven.

De voornaamste onderzoeksvraag van de Understand & Predict MathChild groep:

Wat zijn de ontwikkelingspaden van bekwaamheid en tekorten bij kinderen in rekenen?

 Rekenvaardigheden zijn belangrijk voor cognitieve ontwikkeling en welzijn in het leven.  Het U&P team van de VU Universiteit onderzoekt de ontwikkeling van rekenvaardigheden bij kinderen vanuit een cognitief perspectief. Ons doel is om de processen die ten grondslag liggen aan rekenvaardigheid te leren begrijpen. Welke cognitieve vaardigheden zijn de beste vroege voorspellers van de ontwikkeling van vaardigheden in de kindertijd? Welke vaardigheden voorspellen latere rekenprestaties? Wij bestuderen kinderen van 5 tot en met 8 jaar oud.